Siemens, 2023 Mali Yılı Sürdürülebilirlik Raporu’nu yayınladı

Siemens, hedeflerine ilerleyişini gösteren 2023 Mali Yılı Sürdürülebilirlik Raporu’nu yayınladı. Şirketin kendi operasyonlarındaki karbondioksit (CO2) emisyonu 2019’dan bu yana, yarı yarıya azaldı. Gurubun genelinde eğitim ve sürekli eğitime 416 milyon euro yatırım yapılarak yüzde 11 oranında artış sağlandı. Şirketin üst düzey yönetiminin yaklaşık üçte biri kadınlardan oluşuyor.

Siemens’in 2023 Mali Yılı Sürdürülebilirlik Raporu’nda, şirketin hedeflerine doğru güçlü ilerlediği belirtildi. 2019 itibariyle Siemens’in kendi operasyonlarındaki CO2 emisyonu yarı yarıya azaldı. Bununla birlikte, şirketin sunduğu ürün ve çözümlerin yüzde 90’dan fazlası, müşterilerinin sürdürülebilirlik etkisine olumlu katkı sağladı. 2023 mali yılında Siemens teknolojilerini kullanan müşteriler, yaklaşık olarak 190 milyon ton CO2 emisyonunu önleyerek, önceki yıla oranlar yüzde 24’lük bir artış sağladı.

Siemens AG Yönetim Kurulu Üyesi ve İnsan Kaynakları ve Sürdürülebilirlik Sorumlusu Judith Wiese, iddialı sürdürülebilirlik hedeflerimize doğru güçlü bir ilerleme kaydettiklerini belirterek sözlerine şöyle devam etti: “İklim değişikliğiyle mücadeleye ciddi bir katkıda bulunuyoruz, müşterilerimizin ve ekonomilerimizin sürdürülebilirlik yolculuğuna yön veriyoruz. Teknoloji, sürdürülebilir bir geleceğin anahtarıdır ve bu teknolojiyi geliştiren de insandır. Toplumu ve ekonomiyi başarılı bir şekilde dönüştürmek için dijitalleşme ve sürdürülebilirlik alanındaki beceriler bu zorluğun üstesinden gelmede çok önemlidir. Siemens, sürdürülebilir istihdamı desteklemek için sürekli olarak aktif bir öğrenme kültürüne yatırım yapıyor. Teknoloji şirketi olarak, 2023 mali yılında işgücünün eğitim ve sürekli eğitimine toplamda 416 milyon euro yatırım yaptık.

DERECE: Çevresel, Sosyal, Yönetişim (ÇSY) konusunda 360 derecelik yaklaşım

Şirket; çevresel, sosyal ve yönetişim (ÇSY) hedeflerini stratejik çerçeve DERECE aracılığıyla tanımlıyor ve sürdürülebilirliği her açıdan ele alıyor. Teknoloji şirketi, 6 alanda bütünsel bir yaklaşım izliyor: karbon salınımının azaltılması, etik, yönetişim, kaynak verimliliği, eşitlik ve istihdam.

Siemens’in ürün ve teknolojileri sürdürülebilirlik alanında önemli ilerlemeler sağlıyor

Şirketin portföyü; karbondan arındırma, küresel iklim koruması, gelişmiş kaynak verimliliği ve döngüsel ekonomiye dönüşüm için temel bir kaldıraç olarak ideal bir konumda bulunuyor. Siemens Sürdürülebilirlik Küresel Başkanı Eva Riesenhuber yaptığı açıklamada, “Lider bir teknoloji şirketi olarak gerçek dünya ve dijital dünyayı birleştiriyoruz. Bu şekilde dünya çapındaki müşterilerimizin rekabet gücünü ve dayanıklılığını ve her şeyden önce de sürdürülebilirliği sağlıyoruz. İşlerimizin yüzde 90’ından fazlası, müşterilerimizin sürdürülebilirlik hedeflerine ulaşma çabalarını destekleyerek dijital dönüşüm ve sürdürülebilirlik dönüşümlerini hızlandırmalarını sağlıyor” dedi.

Şirketin ürün ve teknolojileri; altyapı, sanayi, sağlık ve ulaşım gibi kilit sektörlerde karbondan salınımının önemli ölçüde azaltılmasına katkı sağlıyor. Bu sektörler şu anda küresel sera gazı emisyonlarının yaklaşık dörtte üçünü kapsıyor. Şirketin 2023 mali yılında müşterilerine sağladığı yenilikçi ürün ve çözümler, kullanım ömrü boyunca yaklaşık 190 milyon ton sera gazı emisyonunu önlemeye yardımcı olurken; önlenen emisyonlarda önceki yıla göre yüzde 24’lük bir artış sağladı.

Karbon salınımının azaltılması ve kaynak verimliliği: İddialı hedefler için başlangıç

Şirket, 2030 yılına kadar kendi karbon nötr olma yolunda ciddi bir ilerleme kaydediyor. Bu bağlamda, şirketin özellikle kendi teknolojilerinin kullanımına yönelik olarak 2022’de duyurduğu geniş kapsamlı yatırımların etkisi görülüyor. Örneğin Siemens, CO2 emisyonlarını 2019’a göre yarı yarıya azalttı. 2025 mali yılı sonuna kadar şirket, kendi işletmesinden CO2 emisyonlarında yüzde 55’lik bir azalmayı hedefliyor. 2030’a kadar ise bu emisyonları yaklaşık yüzde 90 oranında azaltmayı planlıyor. Bilim Temelli Hedefler’e (SBTi) bağlı olarak şirket, Paris Anlaşması’nın ana hedefini destekliyor ve böylece küresel ısınmayı 1.5 derece ile sınırlamaya pozitif katkı sağlıyor. Şirket aynı zamanda kaynak verimliliğinde büyük adımlar atıyor: 2023 mali yılında atık yönetimini iyileştirmek için önlemler aldı ve 2021’e göre depolama atıklarını yüzde 15 oranında azalttı.

Sürdürülebilir istihdam, başarılı dönüşüm için bir kaldıraç olarak değerlendiriliyor

Şirket; dijitalleşme, sürdürülebilirlik ve liderlik eğitimine odaklanarak yatırım yapıyor. Daima öğrenmeyi, kariyer gelişimini ve çalışanlarının becerilerini geliştirmeyi ön plana koyuyor; kapsayıcılığı teşvik ediyor. 2023 mali yılında dünya çapında Siemens çalışanları, yaklaşık olarak 23 dijital öğrenme saatini tamamladılar. Bu da 2022 mali yılına göre iki saat daha fazla bir orana sahip. “My Learning World” çevrimiçi platformunu kullanarak şirket çalışanları, dünya çapında 135 binden fazla iç ve dış eğitim seçeneğinden birini seçebiliyor.

Eşitlik konusunda önemli ilerleme

Şirket içinde eşitliği teşvik etmede ilerleme kaydedildi. Hedeflenen 2025 yılına gelmeden önce Siemens, kadınların liderlik pozisyonlarındaki yüzdesini artırdı. 2023’te yönetim pozisyonlarının yüzde 31’i kadınlardan oluştu, 2020’de bu oran yüzde 23’tü. Bu ilerleme, şirketin eşit haklar anlayışı, başvuru sürecinde ve terfi ederken eşitliğe odaklanan Küresel Eşitlik Programı sayesinde kaydedildi. Genele bakıldığında ise Siemens AG’nin küresel çalışanlarının yaklaşık yüzde 27’si kadınlardan oluşuyor. – İSTANBUL

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir