Çiğ sütte özel hijyen kuralları için uyum süresi uzatıldı

Tarım ve Orman Bakanlığı’nın hazırladığı “Hayvansal Gıdalar İçin Özel Hijyen Kuralları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik”, Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, süt işletmeleri için çiğ süt işlenmesinde daha önce belirlenen bazı özel hijyen kurallarına uyum süresi 31 Aralık 2028’e uzatıldı.

Öte yandan, yine Bakanlıkça hazırlanan “İnsan Tüketimi Amacıyla Kullanılmayan Hayvansal Yan Ürünler Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” de Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Söz konusu yönetmelik, halk ve hayvan sağlığına, gıda ve yem güvenilirliğine yönelik riskleri engellemek veya asgariye indirmek amacıyla insan tüketimine sunulmayan hayvansal yan ürünler ile bunların türev ürünlerine ilişkin sağlık kuralları ile ilgili usul ve esasları belirliyor.

Yönetmelikte yapılan değişiklikle, “Nakledilebilir Süngerimsi Beyin Hastalıklarına Karşı Korunma ve Mücadele Yönetmeliği” kapsamında hastalık şüphesi bulunan, hastalığı doğrulanan veya hastalığın eradikasyonu amacıyla itlaf edilen hayvanlar ile hastalığın izlenmesi için belirlenen materyallere ilişkin hükmün yürürlüğe giriş tarihi 31 Aralık 2028’e ertelendi.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir